Posztok Szergej Jeszenyin (ford. Faludy Gy��rgy) alkotásaival